Badanie naszej ściany pod względem izolacyjności termicznej!

Badanie naszej ściany pod względem izolacyjności termicznej!

Dnia 17.05.2017r. odbędzie się spotkanie naszego technologa w Małopolskim Labolatorium Budownictwa Energooszczędnego w celu przeprowadzenia badań różnych typów ścian w technologii HBE, pod względem izolacyjności termicznej. Określenie następujących parametrów: współczynnika przenikania i współczynika przewodzenia. 
Wszystkie aktualności